Skip navigation

Autorisation som psykolog

Psykologer kan efter lov om psykologer m.v. søge om at blive autoriseret af Psykolognævnet. Der er tale om en frivillig ordning, og autorisation er ikke en betingelse for, at psykologer kan udøve deres virke i Danmark.

Ret til at få autorisation som psykolog, jf. § 2, stk. 1 i lov om psykologer m.v., har enhver der her i landet:

1) har bestået kandidateksamen i psykologi, psykologisk-pædagogisk kandidateksamen (cand.pæd.psych.) eller dermed ligestillet eksamen, og som

2) har gennemgået en af Psykolognævnet nærmere bestemt praktisk uddannelse af 2 års varighed, jf. § 17 i lov om psykologer m.v.

Det bemærkes, at den psykologisk-pædagogiske kandidatuddannelse, cand.pæd. i psykologi fra Danmarks Pædagogiske Universitet er, en psykologuddannelse, der giver adgang til autorisation. Uddannelsen i pædagogisk psykologi, cand.pæd. i pædagogisk psykologi, fra Danmark Pædagogiske Universitet er derimod ikke en psykologuddannelse og giver ikke ret til autorisation.

I henhold til § 19, stk. 2 i lov om psykologer m.v., kan Psykolognævnet meddele autorisation som psykolog til personer, der i udlandet har gennemgået en uddannelse, som kan ligestilles med de i § 2, stk. 1, nævnte teoretiske og praktiske uddannelser. Dette er nærmere beskrevet under "Udenlandske kvalifikationer".

Kravene til autorisationsuddannelsen er nærmere beskrevet under "Retningslinjer for den praktiske uddannelse".

Psykolognævnet modtager som udgangspunkt ikke originaldokumenter i forbindelse med en ansøgning om autorisation.