Skip navigation

Psykolognævnet har til opgave at autorisere psykologer samt at føre tilsyn med autoriserede psykologers faglige virke.

Ny hjemmeside

Find vores blanketter på den nye hjemmeside